Verhoogde vrijstelling schenken bij echtscheiding

In geval van schenking geldt in Nederland een algemene schenkingsvrijstelling van € 2.208,- (vrijstelling 2020). Boven dit bedrag wordt een schenking in principe belast met 30% Schenkbelasting. Bij echtscheiding kan het tarief van 30% worden verlaagd naar 10%. Schenk je bij je echtscheiding aan de ander (de ander krijgt meer mee uit de boedel dan waar hij of zij formeel …

Boedelverdeling bij echtscheiding

Hoe wordt de boedel verdeeld bij echtscheiding en waarmee moet je rekening houden? Gemeenschap van goederen Bent u in algehele gemeenschap van goederen gehuwd, dan zijn alle bezittingen en schulden in beginsel gezamenlijk eigendom. Ook voorhuwelijkse eigendommen en schulden vallen door het huwelijk automatisch in de gemeenschap van goederen. Belangrijkste uitzonderingen zijn: hoogstpersoonlijke eigendommen zoals kleding en lijfsieraden erfenissen die …