Verhoogde vrijstelling schenken bij echtscheiding

In geval van schenking geldt in Nederland een algemene schenkingsvrijstelling van € 2.147,-. Boven dit bedrag wordt een schenking in principe belast met 30% Schenkbelasting. Bij echtscheiding kan het tarief van 30% worden verlaagd naar 10%. Schenk je bij je echtscheiding aan de ander (de ander krijgt meer mee uit de boedel dan waar hij of zij formeel recht op …

Eigendomsoverdracht van uw woning

Heeft u samen een woning die door een van u beiden wordt overgenomen? In dat geval moet u bij een notaris een akte van verdeling laten opstellen. Met een akte van verdeling wordt de eigendom van de woning gewijzigd. Soms wordt ook wel gesproken over een akte van scheiding en deling, een verdelingsakte of een leveringsakte. Wij bieden u de …

De echtelijke woning bij echtscheiding

Heb je samen een koopwoning en ga je scheiden, dan zullen afspraken moeten worden gemaakt over de woning. De woning is gezamenlijk eigendom, tenzij deze op basis van huwelijkse voorwaarden eigendom van een van beiden is of je de woning hebt verkregen door middel van een erfenis of schenking met een uitsluitingsclausule. In vrijwel alle andere gevallen is de koopwoning …