Voorwaarden

Wanneer kunt u scheiden via scheiden-online.nl? Daarvoor dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen:

Indien u beiden of een van u beiden in het buitenland woont, dan kunt u waarschijnlijk gebruik maken van onze website echtscheiding-buitenland.nl).
U kunt samen  ons model-convenant invullen of met elkaar afspraken maken over alle relevante punten.
Er mogen geen relevante discussiepunten meer bestaan bij het starten van het traject. Bij het Totaalpakket mogen nog wel afspraken ‘open’ staan.
Het is van belang dat u beiden de Nederlandse taal voldoende beheerst om het traject en onze uitleg te kunnen begrijpen.
Is dit niet het geval?
Dan kan dit opgelost worden door een tolk aanwezig te hebben tijdens het gesprek. Ook is het mogelijk dat een van onze advocaten tegen een meerprijs het gesprek in het Engels met u voert.

Voldoet u niet aan een of meerdere van bovenstaande voorwaarden? Neem dan contact met ons op om te bekijken welke oplossing wij voor u hebben.

Indien u er samen niet uit komt, dan is een gemeenschappelijke afwikkeling van uw echtscheiding in beginsel niet mogelijk. In dat geval kan ons kantoor u bijstaan in een eenzijdige echtscheidingsprocedure of met mediation. Indien u een eenzijdige echtscheidingsprocedure overweegt kunt u altijd vrijblijvend een afspraak met ons maken om kosteloos uw situatie aan één van onze advocaten voor te leggen.