Echtscheiding en de fiscus

fiscus echtscheiding

Wat heeft de fiscus te maken met je echtscheiding? Meer dan je misschien zou denken. Een echtscheiding heeft bijna altijd fiscale gevolgen.

Bij een echtscheiding krijg je vrijwel altijd te maken met fiscale gevolgen waar je rekening mee moet houden. Bijvoorbeeld bij de eigen woning en bij alimentatie.

De belangrijkste fiscale aandachtspunten bij echtscheiding tref je hieronder aan.

Schenken bij echtscheiding

Een scheve boedelverdeling levert fiscaal gezien een schenking op, met als mogelijk gevolg dat je Schenkbelasting verschuldigd bent aan de fiscus bij je echtscheiding. Lees hier meer over in ons artikel over boedelverdeling.

Aftrekbaarheid van hypotheekrente bij echtscheiding

Hypotheekrente is aftrekbaar, maar dan moet in ieder geval aan twee belangrijke voorwaarden zijn voldaan: je bent eigenaar van de woning, en je bewoont de woning zelf.

Bij echtscheiding levert dit vaak complicaties op. De woning blijft nog een tijdlang gezamenlijk eigendom, maar een van beide partijen heeft de woning al verlaten. De vertrekkende partij mag zijn of haar helft van de hypotheekrente niet meer aftrekken, terwijl de achterblijvende partij alleen nog maar de eigen helft mag aftrekken. Gevolg: je verliest de helft van de hypotheekrenteaftrek. Om huizeneigenaren tegemoet te komen heeft de fiscus bij een echtscheiding de Scheidingsregeling in het leven geroepen. lees meer over de Scheidingsregeling in ons artikel over de echtelijke woning bij echtscheiding.

Fiscale gevolgen van alimentatie

Kinderalimentatie is onbelast voor de ontvanger en niet aftrekbaar voor de betaler. Kinderalimentatie heeft dus geen fiscale gevolgen. Woont een van beide ouders in het buitenland? Dan kan dat anders zijn.

Partneralimentatie wordt bij de ontvanger belast als inkomen en is aftrekbaar bij de betaler (de aftrek wordt sinds 2020 wel langzaam afgebouwd, net zoals de hypotheekrenteaftrek). Partneralimentatie wordt als brutobedrag betaald.

Wordt de partneralimentatie afgekocht met een bedrag ineens, dan dien je er rekening mee te houden dat de ontvanger het bedrag volledig aan de fiscus moet opgeven als inkomsten. Dit kan tot een relatief hoog inkomen leiden in het jaar van betaling van de afkoopsom, met mogelijk een hoge belastingheffing en het verlies van Toeslagen in dat jaar. De betaler kan het volledige bedrag aftrekken, maar dit heeft slechts zin zolang de betaler in dat jaar ook voldoende inkomsten heeft. Als je er voor kiest om het jaar van de afkoop nog als fiscaal partner belastingaangifte te doen (gezamenlijke belastingaangifte), dan kun je de afkoop vaak nog fiscaal neutraal maken en kan een netto-bedrag worden afgesproken. Verder is nog van belang dat je een afkoopsom nooit moet betalen voordat je daadwerkelijk gescheiden bent. Doe ja dat wel, dan loop je het risico dat de betaalde afkoopsom niet aftrekbaar is (maar helaas wel belast bij de ontvanger).

Ben je belastingplichtig in het buitenland? Dan dien je in dat land te beoordelen of de betaalde of ontvangen alimentatie aftrekbaar of belast is. Hierbij kunnen opvallende situaties ontstaan, waarbij bijvoorbeeld de betaler in Nederland belastingplichtig is en de betaalde alimentatie in aftrek kan brengen terwijl de ontvanger belastingplichtig is in een land waar alimentatie niet wordt belast. Of de omgekeerde situatie waarbij de betaler de alimentatie niet kan aftrekken in het buitenland, terwijl de ontvanger in Nederland belastingplichtig is en belasting betaalt over de ontvangen partneralimentatie.

Fiscaal partnerschap en Toeslagpartner

Tijdens het huwelijk ben je meestal fiscaal partner van elkaar. Daardoor kun je een gezamenlijke belastingaangifte doen en ben je meestal ook Toeslagpartner van elkaar. De inkomens worden bij elkaar opgeteld in verband met eventuele Toeslagen.

Bij een echtscheiding ben je niet langer Toeslagpartner van elkaar zodra het verzoekschrift is ingediend bij de Rechtbank en je daarnaast niet langer op hetzelfde adres staat ingeschreven in de BRP. Het is dus een dubbele voorwaarde (verzoekschrift en verhuizing). Dat betekent dat naast het verzoekschrift dus ook een officiële verhuizing van belang is om op eigen inkomen Toeslagen te kunnen aanvragen.

Heb je vragen over je echtscheiding en de fiscus? Bel of mail ons vrijblijvend, of start een chat.