Echtscheiding en de fiscus

fiscus echtscheiding

Waar moet je fiscaal op letten als je gaat scheiden? Meer dan je misschien zou denken.

Bij een echtscheiding krijg je vrijwel altijd te maken met fiscale gevolgen waar je rekening mee moet houden. Bijvoorbeeld bij de Eigen woning en bij alimentatie.

De belangrijkste fiscale aandachtspunten bij echtscheiding tref je hieronder aan.

Schenken bij echtscheiding
Een scheve boedelverdeling levert fiscaal gezien een schenking op, met als mogelijk gevolg dat u Schenkbelasting verschuldigd bent aan de fiscus. Lees hier meer over in ons artikel over boedelverdeling.

Aftrekbaarheid van hypotheekrente bij echtscheiding
Hypotheekrente is aftrekbaar, maar dan moet in ieder geval aan twee belangrijke voorwaarden zijn voldaan: u bent eigenaar van de woning, en u bewoont de woning zelf.

Bij echtscheiding levert dit vaak complicaties op. De woning blijft nog een tijdlang gezamenlijk eigendom, maar een van beide partijen heeft de woning al verlaten. De vertrekkende partij mag zijn of haar helft van de hypotheekrente niet meer aftrekken, terwijl de achterblijvende partij alleen nog maar de eigen helft mag aftrekken. Gevolg: men verliest de helft van de hypotheekrenteaftrek. Om huizeneigenaren bij echtscheiding tegemoet te komen kennen we in Nederland de Scheidingsregeling. lees meer over de Scheidingsregeling in ons artikel over de echtelijke woning bij echtscheiding.

Fiscale gevolgen van alimentatie
Kinderalimentatie is onbelast voor de ontvanger en niet aftrekbaar voor de betaler. Kinderalimentatie heeft dus geen fiscale gevolgen.

Partneralimentatie wordt bij de ontvanger belast als inkomen en is aftrekbaar bij de betaler (de aftrek wordt met ingang van 2020 wel langzaam afgebouwd). Partneralimentatie wordt als brutobedrag betaald.

Wordt de partneralimentatie afgekocht met een bedrag ineens, dan dien je er rekening mee te houden dat de ontvanger het bedrag volledig aan de fiscus moet opgeven als inkomsten. Dit kan tot een relatief hoog inkomen leiden in het jaar van betaling van de afkoopsom, met mogelijk een hoge belastingheffing. De betaler kan het volledige bedrag aftrekken, maar dit heeft slechts zin zolang de betaler in dat jaar ook voldoende inkomsten heeft.

Bent u belastingplichtig in het buitenland? Dan dient u in dat land te beoordelen of de betaalde of ontvangen alimentatie aftrekbaar of belast is. Hierbij kunnen opvallende situaties ontstaan, waarbij bijvoorbeeld de betaler in Nederland belastingplichtig is en de betaalde alimentatie in aftrek kan brengen terwijl de ontvanger belastingplichtig is in een land waar alimentatie niet wordt belast. Of de omgekeerde situatie waarbij de betaler de alimentatie niet kan aftrekken in het buitenland, terwijl de ontvanger in Nederland belastingplichtig is en belasting betaalt over de ontvangen partneralimentatie.

Heeft u vragen over uw echtscheiding en de fiscus? Bel of mail ons vrijblijvend, of start een chat.