Korting op het tarief

toevoeging echtscheiding - gefinancierde rechtsbijstand

De overheid biedt de mogelijkheid van gefinancierde rechtsbijstand. Indien uw inkomen en uw vermogen onder een bepaalde grens liggen, dan kunnen wij een toevoeging voor u aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Dit kan zorgen voor een korting op ons tarief.

Per 1 oktober 2013 heeft de Raad voor Rechtsbijstand de eigen bijdrage die een cliënt bij een echtscheiding zelf dient te betalen, aanzienlijk verhoogd.

Hieronder ziet u de financiële grenzen zoals die van toepassing zijn in 2017.

 

Alleenstaand Normen 2017 Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar Eigen Bijdrage Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar
t/m € 18.700 € 340 t/m € 26.000
€ 18.701 – € 19.400 € 412 € 26.001 – € 27.000
€ 19.401 – € 20.400 € 566 € 27.001 – € 28.300
€ 20.401 – € 22.300 € 720 € 28.301 – € 31.500
€ 22.301 – € 26.400 € 849 € 31.501 – € 37.300
Boven de € 26.400 Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging Boven de € 37.300

 

De laagste eigen bijdrage is € 340,-. Hierop is een korting mogelijk van € 53,- indien u een doorverwijzing bij het Juridisch Loket aanvraagt. De laagste eigen bijdrage komt dan op een bedrag ad € 287,-. Daarnaast betaalt u een verlaagd griffierecht ad € 39,-. Uw totale kosten komen bij gefinancierde rechtsbijstand dus minimaal op €326,- per persoon.

Daardoor is gefinancierde rechtsbijstand voor ons gemeenschappelijke echtscheidingstraject in de meeste gevallen niet interessant. Ons Basispakket is altijd goedkoper dan gefinancierde rechtsbijstand. Ons Pluspakket is in de meeste gevallen goedkoper.

Wilt u een toevoeging aanvragen? Neem contact met ons op om te beoordelen of u in aanmerking komt en of het financieel zinvol is. Wij vragen dan graag een toevoeging voor u aan.