Hoorrecht van kinderen vanaf 12 jaar

hoorrecht kind echtscheiding

Wat houdt het hoorrecht van kinderen bij een echtscheiding precies in? Mag het kind zelf kiezen waar het wil wonen en welke omgangsregeling er komt?

Als ouders gaan scheiden en ze hebben kinderen in de leeftijd van 12 tot 18, dan hebben de kinderen een hoorrecht.

Mening geven, geen keuze maken

Om direct een misverstand de wereld uit te helpen: een kind mag vanaf 12 jaar niet ‘kiezen’.
Het kind mag zijn of haar mening geven en die mening wordt door de rechter gewogen. Vervolgens betrekt de rechter die mening bij de besluitvorming. De leeftijd van het kind en de onderbouwing van de mening zullen een rol spelen bij de vraag hoeveel waarde de rechter hecht aan de mening van het kind.

Het kind mag iets zeggen over het hoofdverblijf (‘waar wil je wonen’) en over de contactregeling (omgangsregeling). Vanaf 16 jaar mag het kind ook iets zeggen over de financiën (kinderalimentatie), hoewel onze ervaring is dat dit slechts een ondergeschikte rol speelt.

Hoe kan een kind zijn of haar mening geven?

Het kind kan een kindverklaring invullen en deze toezenden aan de Rechtbank. Ook kan het kind een losse brief schrijven. Daarnaast mag het kind een gesprek hebben met de behandelend rechter. Voor veel kinderen is dit een spannende, stressvolle gebeurtenis en vinden ze het vervelend om het vooraf met hun ouders te bespreken. Ze kunnen dan contact opnemen met de Kinder- en Jongerenrechtswinkel. Een medewerker helpt ze dan bij het opstellen van een brief of geeft uitleg over het gesprek met de rechter.

Hoorrecht bij een gemeenschappelijke echtscheiding

Bij een gemeenschappelijke echtscheiding geldt het hoorrecht ook. Er wordt dan van uit gegaan dat de ouders de voor het kind relevante gevolgen van de echtscheiding met het kind hebben besproken. Na indiening van het verzoekschrift stuurt de Rechtbank een kindverklaring (kinderverklaring) naar het kind. Het kind kan vervolgens de kindverklaring invullen. Voor de afwikkeling van de gemeenschappelijke echtscheiding heeft de kindverklaring geen gevolgen, tenzij het kind iets schrijft of vertelt dat strijdig is met de door de ouders gemaakte afspraken. Of als het kind iets zorgwekkends zou vertellen. De rechter zal dan in de meeste gevallen een zitting plannen om dit met de ouders te bespreken.

Heeft u vragen over het hoorrecht? Bel of mail ons vrijblijvend. Of start een chat.


Handige documenten:

kinderverhoor echtscheiding

Brochure kinderverhoor