Internationale aspecten bij echtscheiding

internationale echtscheiding - internationaal familierecht

Wanneer is sprake van een echtscheiding met buitenlandse (internationale) aspecten?
Dat is het geval zodra in een zaak buitenlandse factoren aanwezig zijn die van invloed zijn op het verloop van de echtscheiding of de uitkomst van de echtscheiding. In dat geval gaat internationaal familierecht een rol spelen.

Wat zijn de gevolgen als sprake is van een internationale echtscheiding?
Sommige factoren hebben alleen invloed op de praktische kant van de echtscheiding (b.v. een van beide partijen spreekt geen of slecht Nederlands). Andere factoren hebben invloed op de uitkomst van de echtscheiding.

Dat kan al tot complicaties leiden bij de vraag of de Nederlandse rechter bevoegd is de echtscheiding te behandelen. Voor bevoegdheid is in ieder geval vereist dat ofwel beide partijen de Nederlandse nationaliteit bezitten, ofwel minimaal een van beide partijen in Nederland woont. Bij een eenzijdige echtscheiding gelden dan nog aanvullende voorwaarden voor wat betreft de duur dat iemand hier gewoond heeft.

Woont u beiden in het buitenland, maar heeft u niet beiden de Nederlandse nationaliteit? Dan is de Nederlandse rechter in principe niet bevoegd. Dan kan alleen nog een uitzondering worden gemaakt voor gevallen waar het niet mogelijk blijkt te zijn om in het buitenland te scheiden. Zo kent men in de Filipijnen geen echtscheiding en kon men tot enige tijd geleden in Malta ook niet scheiden. De Nederlandse rechter kan zich dan alsnog bevoegd verklaren.

 

Controleer eenvoudig met behulp van onze Bevoegdheidstool of de Nederlandse rechter in uw geval bevoegd is om uw echtscheiding te behandelen. Let op dat deze alleen werkt voor echtscheidingen op gemeenschappelijk verzoek. Voor andere procedures, zoals bv alimentatie, gelden andere voorwaarden.

Indien u in het buitenland woont, is op alimentatie mogelijk buitenlands alimentatierecht van toepassing. Als hoofdregel wordt het recht toegepast van het land waar de alimentatiegerechtigde woont. Hier zijn wel uitzonderingen mogelijk. Het is dus mogelijk dat de Nederlandse rechter buitenlands alimentatierecht moet toepassen bij een echtscheiding.

Wonen de kinderen buiten Nederland, dan kan dit invloed hebben op de regeling ten aanzien van de kinderen.

Heeft u tijdens het huwelijk buiten Nederland gewoond, dan kan dit van invloed zijn op de vraag welk recht wordt toegepast op uw ‘boedelverdeling’. U bent dan mogelijk niet in een volledige gemeenschap van goederen gehuwd en dit heeft gevolgen voor de vraag wat aan wie toekomt.

En zo zijn er nog meer onderdelen die beĂŻnvloed worden door de internationale aspecten bij een echtscheiding.

Bij een internationale echtscheiding (met name wanneer de beide partijen het niet met elkaar eens zijn)  zal uw advocaat rekening moeten houden met alle internationale aspecten. Hij of zij zal uw exacte situatie en voorgeschiedenis in kaart moeten brengen, en aan de hand van internationale verdragen, Europese richtlijnen en Nederlandse wetgeving moeten vaststellen welk recht op ieder onderdeel van uw echtscheiding van toepassing is.

Complex
Internationaal familierecht is een complex deelgebied van het familierecht. Heeft u te maken met een internationale echtscheiding of andere internationaal familierechtelijke procedure, dan is het aan te raden een gespecialiseerde familierechtadvocaat in te schakelen die specifiek veel ervaring heeft met internationaal familierecht.

Bij een echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek is het vooral van belang dat u het samen eens bent over alle onderwerpen. In dat geval hoeft de rechter niet te toetsen welk recht wordt toegepast op uw afspraken. Wel wordt altijd getoetst of de rechter bevoegd is. Bij een gemeenschappelijk echtscheidingsverzoek is dan voldoende dat een van u beiden in Nederland woont, of dat u beiden de Nederlandse nationaliteit bezit.

Heeft u vragen over een internationale echtscheiding? Bel of mail ons, of start een chat met een van onze medewerkers.