Internationale aspecten bij echtscheiding

internationale echtscheiding - internationaal familierecht

Wanneer is sprake van een internationale echtscheiding?

Van een internationale echtscheiding is sprake zodra in een zaak buitenlandse factoren aanwezig zijn die van invloed zijn op het verloop van de echtscheiding of de uitkomst van de echtscheiding. In dat geval gaat internationaal familierecht een rol spelen.

Wat zijn de gevolgen als sprake is van een internationale echtscheiding?

Sommige factoren hebben alleen invloed op de praktische kant van de echtscheiding (b.v. een van beide partijen spreekt geen of slecht Nederlands). Andere factoren hebben invloed op de uitkomst van de echtscheiding.

Bevoegdheid Nederlandse rechter

Dat kan al tot complicaties leiden bij de vraag of de Nederlandse rechter bevoegd is de echtscheiding te behandelen. Voor bevoegdheid is in ieder geval vereist dat ofwel beide partijen de Nederlandse nationaliteit bezitten, ofwel minimaal een van beide partijen in Nederland woont. Bij een eenzijdige echtscheiding gelden dan nog aanvullende voorwaarden voor wat betreft de duur dat iemand hier gewoond heeft.

Woon je beiden in het buitenland, maar heb je niet beiden de Nederlandse nationaliteit? Dan is de Nederlandse rechter in principe niet bevoegd. Dan kan alleen nog een uitzondering worden gemaakt voor gevallen waar het niet mogelijk blijkt te zijn om in het buitenland te scheiden. Zo kent men in de Filipijnen geen echtscheiding en kon men tot enige tijd geleden in Malta ook niet scheiden. De Nederlandse rechter kan zich dan alsnog bevoegd verklaren.

Controleer met behulp van onze Bevoegdheidstool of de rechter in jullie geval bevoegd is om je internationale echtscheiding te behandelen. Let op dat deze alleen werkt voor echtscheidingen op gemeenschappelijk verzoek. Voor andere procedures, zoals bv alimentatie, gelden andere voorwaarden.

Alimentatie, kinderen en boedelverdeling

Indien je in het buitenland woont, is op alimentatie mogelijk buitenlands alimentatierecht van toepassing. Als hoofdregel pas je recht toe van het land waar de alimentatiegerechtigde woont. Hier zijn wel uitzonderingen mogelijk. Het is dus mogelijk dat de Nederlandse rechter buitenlands alimentatierecht moet toepassen bij een echtscheiding.

Wonen de kinderen buiten Nederland, dan kan dit invloed hebben op de regeling ten aanzien van de kinderen.

Heb je tijdens het huwelijk buiten Nederland gewoond, dan kan dit van invloed zijn op de vraag welk recht je toe moet passen op de ‘boedelverdeling’. Je bent dan mogelijk niet in een Nederlandse gemeenschap van goederen of beperkte gemeenschap van goederen gehuwd. Dit heeft gevolgen voor de vraag wat aan wie toekomt.

Bij een internationale echtscheiding zal je advocaat rekening moeten houden met alle internationale aspecten. Hij of zij zal jullie exacte situatie en voorgeschiedenis in kaart moeten brengen. De advocaat beoordeelt dan welk recht op ieder onderdeel van je echtscheiding van toepassing is. Dat gebeurt aan de hand van verdragen, Europese verordeningen en Nederlandse wetgeving.

Complex

Internationaal familierecht is een complex deelgebied van het familierecht. Heb je te maken met een internationale echtscheiding of andere internationaal familierechtelijke procedure, dan is het aan te raden een gespecialiseerde familierechtadvocaat in te schakelen die specifiek ervaring heeft met internationaal familierecht.

Bij een echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek is het vooral van belang dat je het samen eens bent over alle onderwerpen. In dat geval hoeft de rechter niet te toetsen welk recht zij of hij moet toepassen op jullie afspraken. Wel toetst de rechter (verplicht) of de Nederlandse rechter bevoegd is om de echtscheiding te behandelen. Bij een gemeenschappelijk echtscheidingsverzoek is dan voldoende dat een van jullie beiden in Nederland woont, of dat je beiden de Nederlandse nationaliteit bezit.

Heb je vragen over een internationale echtscheiding? Bel of mail ons, of start een chat met een van onze medewerkers.