Echtscheiding en kinderalimentatie

kinderalimentatie

Wat spreek je af over de kosten van de kinderen bij echtscheiding? Hoe bepaal je de hoogte van de kinderalimentatie, en is deze aftrekbaar en belast?

Tot de leeftijd van 21 jaar, blijven ouders in beginsel verplicht om bij te dragen in de kosten van hun kinderen.
Als ouders uit elkaar gaan, zullen de kinderen bij één van die ouders het hoofdverblijf hebben. Hierdoor maakt één van de ouders vaak meer kosten voor de verzorging en opvoeding van de kinderen dan de andere ouder. Beide ouders hebben echter een financiële verantwoordelijkheid ten aanzien van de kinderen.

Hoogte van kinderalimentatie

Voor de hoogte van de kinderalimentatie spelen met name de volgende factoren een rol: de verblijfplaats van het kind, de hoogte van de inkomens van beide ouders, het inkomen van gezin ten tijde van de echtscheiding en de leeftijd van het kind.

De ouders kunnen in overleg een bijdrage vaststellen. Wel is het aan te bevelen om een alimentatieberekening te laten uitvoeren. Als de ouders geen overeenstemming kunnen bereiken over de hoogte van de kinderalimentatie, dan zal de rechter een beslissing moeten nemen. het berekenen van kinderalimentatie gebeurt aan de hand van de Nibud-normen (daarmee wordt bepaald wat een kind kost) en aan de hand van de Trema-normen (daarmee wordt de alimentatie berekend). Op het internet zijn diverse kosteloze indicatieberekeningen te maken. Daarmee kun je vaak een redelijk beeld krijgen van de hoogte, maar het is wel goed om je te realiseren dat een afwijking van € 50,- tot € 100,- per maand  ten opzichte van een volledige berekening zomaar mogelijk is. Per jaar kan dit dus al snel meer dan € 1.000,- gaan afwijken.

Afwijkende afspraken

Kinderalimentatie is niet verplicht, in die zin dat ouders vrij zijn om samen af te wijken en een eigen regeling te treffen. Zo kun je een afwijkend bedrag overeen komen. Ook kun je een gezamenlijke bankrekening aanhouden na de echtscheiding waarop iedere ouder een bepaald maandelijks bedrag stort. Dit wordt een ‘kinderrekening’ of ‘kindrekening’ genoemd. Van die kinderrekening worden dan de niet-dagelijkse kosten van de kinderen voldaan. Eventueel kan ook de kinderbijslag en/of kindgebonden budget op die rekening worden gestort. Een gezamenlijke bankrekening is uiteraard alleen mogelijk wanneer de ouders in staat zijn tot goede communicatie en geen sprake is van grote discussiepunten.

Kinderalimentatie en de fiscus

Aan de zijde van de ontvangende ouder is de kinderalimentatie niet belast. Aan de zijde van de betalende ouder bestaat geen aftrek. Tot 1 januari 2015 bestond nog een forfaitaire aftrek onder bepaalde voorwaarden. Deze forfaitaire aftrek is vervallen zodat kinderalimentatie nu geheel “belastingvrij” is (gedefiscaliseerd).

Gebruik je samen een kinderrekening voor de kosten van de kinderen? Dan moet je wel jaarlijks het saldo van die rekening in box 3 opgeven bij je vermogen. In principe ieder voor de helft.

Wil je dat wij een berekening voor je maken? Dat kan via ons aanmeldformulier. Heb je vragen over kinderalimentatie? Neem dan contact met ons op. Bel of mail ons gerust vrijblijvend. Of start een chat.