Echtscheiding en kinderalimentatie

kinderalimentatie

Wat spreek je af over de kosten van de kinderen bij echtscheiding?

Tot de leeftijd van 21 jaar, blijven ouders in beginsel verplicht om bij te dragen in de kosten van hun kinderen.
Indien de ouders uit elkaar gaan, zullen de kinderen bij één van die ouders het hoofdverblijf hebben. Hierdoor maakt één van de ouders vaak meer kosten voor de verzorging en opvoeding van de kinderen dan de andere ouder. Beide ouders hebben echter een financiële verantwoordelijkheid ten aanzien van de kinderen.

Hoogte van kinderalimentatie
Voor de hoogte van de kinderalimentatie spelen met name de volgende factoren een rol: de verblijfplaats van het kind, de hoogte van de inkomens van beide ouders, het inkomen van gezin ten tijde van de echtscheiding en de leeftijd van het kind.

Partijen kunnen in overleg een bijdrage vaststellen. Wel is het aan te bevelen om een alimentatieberekening te laten uitvoeren. Indien partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over de hoogte van de kinderalimentatie, dan zal de rechter een beslissing moeten nemen. het berekenen van kinderalimentatie gebeurt aan de hand van de Nibud-normen (daarmee wordt bepaald wat een kind kost) en aan de hand van de Trema-normen (daarmee wordt de alimentatie berekend). Op het internet zijn diverse kosteloze indicatieberekeningen te maken. Op zich is dat goed om een beeld te krijgen, maar het is wel goed om je te realiseren dat een afwijking van € 50,- tot € 100,- per maand  ten opzichte van een volledige berekening zomaar mogelijk is. Per jaar kan dit dus al snel meer dan € 1.000,- gaan afwijken.

Afwijkende afspraken
Kinderalimentatie is niet verplicht, in die zin dat ouders vrij zijn om samen af te wijken en een eigen regeling te treffen. Zo kunnen ouders een afwijkend bedrag overeen komen. Ook kunnen ze een gezamenlijke bankrekening aanhouden na de echtscheiding waarop iedere ouder een bepaald maandelijks bedrag stort. Dit wordt een ‘kinderrekening’ genoemd. Van die kinderrekening worden dan de niet-dagelijkse kosten van de kinderen voldaan. Eventueel kan ook de kinderbijslag en/of kindgebonden budget op die rekening worden gestort. Een gezamenlijke bankrekening is uiteraard alleen mogelijk wanneer de ouders in staat zijn tot goede communicatie en geen sprake is van grote discussiepunten.

Kinderalimentatie en de fiscus
Aan de zijde van de ontvangende partij is de kinderalimentatie niet belast. Aan de zijde van de betalende partij bestaat geen aftrek. Tot 1 januari 2015 bestond nog een forfaitaire aftrek onder bepaalde voorwaarden. Deze forfaitaire aftrek is vervallen zodat kinderalimentatie nu geheel “belastingvrij” is (gedefiscaliseerd).

Heeft u vragen over kinderalimentatie of wilt u dat wij een berekening voor u maken? Neem dan contact met ons op. Bel of mail ons gerust vrijblijvend. Of start een chat.