Mag je de naam van je ex-partner blijven gebruiken na echtscheiding?

gebruik-naam-echtscheiding

Wanneer je trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, mag je tijdens het huwelijk of partnerschap elkaars achternaam gebruiken. Dat is wettelijk vastgelegd.

Tijdens het huwelijk

Je hebt vier mogelijkheden bij het gebruiken van je achternaam.

Als eerste kun je de naam van je partner, gevolgd door je eigen naam gebruiken.

De tweede optie is het gebruiken van je eigen naam gevolgd door de naam van je partner.

Bij de derde optie gebruik je alleen de naam van je partner.

De vierde optie is dat je je eigen naam blijft gebruiken, en niet de naam van je partner.

De keuze die je maakt, heeft geen officiële wijziging van je eigen naam tot gevolg. Op officiële documenten zoals paspoorten, identiteitskaarten of rijbewijzen staat daarom ook altijd je eigen naam (met eventueel de vermelding dat je echtgenoot bent van...) Het is officieel dus ook geen naamswijziging, maar alleen een naamgebruik. Het naamgebruik kun je wel laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP) van uw woongemeente. de gemeente geeft dit dan door aan andere overheidsinstellingen (zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst).

Na echtscheiding

De basisregel is dat je de naam van je ex-partner ook na de (echt)scheiding mag blijven gebruiken, zolang je niet opnieuw getrouwd bent of opnieuw een geregistreerd partnerschap bent aangegaan.

Hertrouw je wel, dan mag je de naam van je ex-partner niet meer gebruiken.

Na overlijden

Ook in het geval van overlijden van je partner of ex-partner, mag je gebruik blijven maken van zijn/haar naam, totdat je hertrouwt of een nieuw geregistreerd partnerschap aangaat.

Wel of geen kinderen

Het recht op gebruik van de naam van je ex-parter geldt in ieder geval als er kinderen uit het huwelijk of uit het geregistreerd partnerschap zijn geboren. Je hebt in dat geval geen toestemming van je ex-partner nodig om gebruik te blijven maken van zijn/haar naam.

Zijn er geen kinderen? Dan kan je ex-partner een procedure starten bij de rechter. Je ex-partner kan de rechter dan verzoeken je te verbieden gebruik te blijven maken van zijn/haar naam. Daarvoor moet dan wel een goede reden worden aangevoerd. De rechter beoordeelt of het bezwaar van je ex-partner terecht is.