Ontbinding geregistreerd partnerschap

ontbinding geregistreerd partnerschap

Hoe kan een geregistreerd partnerschap ontbonden worden?

Een geregistreerd partnerschap is bijna volledig gelijk te stellen met een huwelijk. Het wordt gesloten bij de gemeente, en als je vooraf geen partnerschapsvoorwaarden hebt gesloten, dan ontstaat een gemeenschap van goederen.

Een geregistreerd partnerschap kan net als een huwelijk worden ontbonden met een echtscheidingsbeschikking van de Rechtbank die wordt ingeschreven bij de gemeente.

Daarnaast kan een geregistreerd partnerschap ook worden ontbonden met een akte die wordt ingeschreven bij de gemeente. Dit kan alleen als er geen minderjarige kinderen zijn.

Ontbinden dmv een akte
De beide partners stellen een scheidingsconvenant op. Dit convenant wordt met de advocaat besproken, en na akkoord kan deze ondertekend worden.

Vervolgens stelt de advocaat een beëindigingsakte op. Deze akte wordt door de beide partners en door de advocaat ondertekend.
Daarna kan de ontbinding van het partnerschap worden ingeschreven bij de gemeente.
Dit traject gaat veel sneller dan een echtscheidingsprocedure bij de Rechtbank, en wordt vaak een flitsscheiding genoemd.
Het is goedkoper omdat geen griffierecht hoeft te worden betaald.

Voorwaarde is wel dat de partners het geheel eens zijn en samen geen minderjarige kinderen hebben (kinderen van hun samen of waar ze samen het gezag over uitoefenen).

Een ontbinding geregistreerd partnerschap met een akte kost € 350,- p.p.
Op het aanvraagformulier kiest u dan voor het “Pluspakket gemeente”.

Ontbinden dmv een echtscheidingsbeschikking
Deze procedure is gelijk aan een echtscheidingsprocedure. Er wordt een verzoekschrift ingediend bij de Rechtbank en de Rechtbank geeft een echtscheidingsbeschikking af. De echtscheidingsbeschikking wordt vervolgens ingeschreven bij de gemeente.
In geval van minderjarige kinderen is dit de enige manier om een geregistreerd partnerschap te ontbinden.

Zijn er geen minderjarige kinderen, dan kun je dus kiezen tussen een akte of een procedure bij de Rechtbank.

Een ontbinding geregistreerd partnerschap via de Rechtbank heeft hetzelfde tarief als een echtscheiding via de Rechtbank. Afhankelijk van uw situatie kunt u kiezen voor het Basispakket, Pluspakket of een mediationpakket.

Wilt u meer weten over de ontbinding van een geregistreerd partnerschap of heeft u vragen? Bel of mail ons. Wij staan u graag te woord.