Echtscheiding en partneralimentatie

partneralimentatie

Wanneer is partneralimentatie aan de orde en waar moet je rekening mee houden?

Partneralimentatie is een bijdrage in de kosten van levensonderhoud voor de minst verdienende ex-partner.

Sinds 1 januari 2020 zijn feitelijk twee stelsels van toepassing. Stelsel 1 is van toepassing op alimentatieverplichtingen waarbij het verzoekschrift voor 1 januari 2020 is ingediend. Kort gezegd, voor de oude gevallen blijft het oude alimentatierecht van toepassing.

Stelsel 2 is van toepassing op de situaties waarin pas vanaf 1 januari 2020 voor het eerst een verzoekschrift wordt ingediend.

Partneralimentatie stelsel 1:

Hoe lang duurt partneralimentatie

Voor oude gevallen heeft partneralimentatie een maximumduur van 12 jaar (in uitzonderlijke gevallen kun je verlenging vragen van die termijn). Heeft een huwelijk 5 jaar of korter geduurd en zijn er geen kinderen geboren, dan is de maximumduur beperkt tot de duur van het huwelijk.

Het recht op partneralimentatie eindigt definitief zodra de alimentatiegerechtigde een nieuw huwelijk of geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen (het recht op kinderalimentatie stopt niet).

Partneralimentatie stelsel 2:

Hoe lang duurt partneralimentatie

Voor nieuwe gevallen geldt de nieuwe wetgeving die van kracht is geworden op 1 januari 2020. In het kort komt de nieuwe wetgeving op het volgende neer:

  1. De maximale alimentatieduur is de helft van de huwelijksduur, maar niet meer dan 5 jaar.
    ——————–
  2. Heeft het huwelijk langer dan 15 jaar geduurd en is de alimentatiegerechtigde geboren voor 02-01-1970? Dan is de maximale alimentatieduur 10 jaar.
    ——————–
  3. Heeft het huwelijk langer dan 15 jaar geduurd en bereikt de alimentatiegerechtigde binnen 10 jaar de AOW-leeftijd? Dan is de maximale alimentatieduur 5 jaar. Is na 5 jaar de AOW-leeftijd dan nog niet bereikt? Dan loopt de alimentatieplicht door tot de AOW-leeftijd wel is bereikt.
    ——————–
  4. Zijn er kinderen onder de 12? Dan loopt de alimentatieplicht door indien het jongste kind nog geen 12 jaar oud is als de termijn van punt 1, 2 of 3 afloopt. Zodra het jongste kind 12 jaar is geworden, geldt weer de algemene regel van punt 1, 2 of 3.

Het recht op partneralimentatie eindigt definitief zodra de alimentatiegerechtigde een nieuw huwelijk of geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen (het recht op kinderalimentatie stopt niet).

Voor beide stelsels:

Hoe bepaal je de hoogte van partneralimentatie

De hoogte van partneralimentatie bepaal je aan de hand van Trema-normen. Deze normen zijn ontwikkeld door de rechterlijke macht, en hoewel ze niet in de wet zijn opgenomen worden ze in bijna alle gevallen toegepast door rechters.

Je bent vrij om samen af te wijken van de Trema-normen of zelfs helemaal af te zien van partneralimentatie (uitsluiten). Ook het afkopen van partneralimentatie met een bedrag ineens is mogelijk.
Je mag afwijken van de Trema-normen. Ben je het samen eens, dan heb je een grote mate van vrijheid om je eigen afspraken te maken over de hoogte en duur van de alimentatie, of het geheel uitsluiten van partneralimentatie.

Aftrekbaar en belast

Partneralimentatie wordt belast bij de ontvanger en is aftrekbaar voor de betaler. De aftrek wordt wel steeds verder verlaagd door de overheid, net zoals de hypotheekrenteaftrek.

Woont een van beiden (of beiden) in het buitenland? Dan kan dit gevolgen hebben voor de belastbaarheid of aftrekmogelijkheden. Partneralimentatie wordt niet in alle landen belast, en er zijn landen waar betaalde partneralimentatie niet aftrekbaar is. Dat kan een voordelige (wel aftrekbaar en niet belast) of een nadelige (wel belast en niet aftrekbaar) situatie opleveren. Bij het vaststellen van een internationale partneralimentatie moet rekening worden gehouden met de aftrekbaarheid en belastbaarheid. De berekening zal daar op moeten worden aangepast.

Bijstandsverhaal

Denk je dat je na de echtscheiding een bijstandsuitkering moet aanvragen? Let dan extra goed op bij het maken van de afspraken over partneralimentatie. De gemeente kan in geval van een bijstandsuitkering besluiten de uitkering geheel of gedeeltelijk te verhalen bij de ex-partner (bijstandsverhaal). De gemeente zal beoordelen of de hoogte van de partneralimentatie conform de Trema-norm is vastgesteld. Wordt (volgens de Trema-norm) te weinig alimentatie betaald, dan kan de gemeente in veel gevallen het verschil verhalen op de ex-partner.

Voorbeeld: de alimentatieplicht volgens de Trema-normen is € 500,- per maand. Je spreekt met elkaar af dat € 200,- betaald zal worden. De ontvanger heeft verder geen inkomen en vraagt bij de gemeente een bijstandsuitkering aan. De maandelijkse alimentatie van € 200,- wordt in mindering gebracht op de uitkering. Daarnaast beoordeelt de gemeente of het bedrag klopt en komt tot de conclusie dat eigenlijk € 300,- te weinig wordt betaald. De gemeente kan vervolgens € 300,- per maand verhalen op de ex-partner. Indien de gemeente vermoedt dat opzettelijk te weinig alimentatie is afgesproken, loop je zelfs het risico dat de uitkering gekort wordt.
Verwacht je een bijstandssituatie, neem dan tijdig contact met ons op om te bespreken welke oplossingen mogelijk zijn.

Wil je partneralimentatie door ons laten berekenen? Vul dan ons aanvraagformulier in en wij stellen een Trema-berekening voor je op.

Heb je vragen over partneralimentatie of over het opnemen van alimentatie in je convenant? Neem dan contact met ons op. Bel of mail ons gerust. Of start een chat.