Echtscheiding en partneralimentatie

partneralimentatie

Wanneer is partneralimentatie aan de orde en waar moet je rekening mee houden?

Partneralimentatie is een bijdrage in de kosten van levensonderhoud voor de minst verdienende ex-partner.

Hoe lang duurt partneralimentatie
Op dit moment heeft partneralimentatie nog een maximumduur van 12 jaar (in uitzonderlijke gevallen kan verlenging worden gevraagd van die termijn). Heeft een huwelijk 5 jaar of korter geduurd en zijn er geen kinderen geboren, dan is de maximumduur beperkt tot de duur van het huwelijk. Momenteel is een wetsvoorstel aanhangig om de duur en hoogte van de alimentatie te beperken. Dit voorstel dient echter nog behandeld te worden, het voorstel kan nog worden gewijzigd, het is niet zeker of het voorstel in een bepaalde vorm zal worden geaccepteerd en wanneer het in dat geval in werking zal treden.

Het recht op partneralimentatie eindigt definitief zodra de alimentatiegerechtigde een nieuw huwelijk of geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen (het recht op kinderalimentatie stopt niet).

Hoe bepaal je de hoogte van partneralimentatie
De hoogte van partneralimentatie wordt bepaald aan de hand van Trema-normen. Deze normen zijn ontwikkeld door de rechterlijke macht, en hoewel ze niet in de wet zijn opgenomen worden ze in bijna alle gevallen toegepast door rechters.

Je bent vrij om samen af te wijken van de Trema-normen of zelfs helemaal af te zien van partneralimentatie (uitsluiten). Ook het afkopen van partneralimentatie met een bedrag ineens is mogelijk.
Je mag afwijken van de Trema-normen. Ben je het samen eens, dan heb je een grote mate van vrijheid om je eigen afspraken te maken over de hoogte en duur van de alimentatie, of het geheel uitsluiten van partneralimentatie.

Bijstandsverhaal
Denk je dat je na de echtscheiding een bijstandsuitkering moet aanvragen? Let dan extra goed op bij het maken van de afspraken over partneralimentatie. De gemeente kan in geval van een bijstandsuitkering besluiten de uitkering geheel of gedeeltelijk te verhalen bij de ex-partner (bijstandsverhaal). De gemeente zal beoordelen of de hoogte van de partneralimentatie conform de Trema-norm is vastgesteld. Wordt (volgens de Trema-norm) te weinig alimentatie betaald, dan kan de gemeente in veel gevallen het verschil verhalen op de ex-partner.
Voorbeeld: de alimentatieplicht volgens de Trema-normen is € 500,- per maand. Je spreekt met elkaar af dat € 200,- betaald zal worden. De ontvanger heeft verder geen inkomen en vraagt bij de gemeente een bijstandsuitkering aan. De maandelijkse alimentatie van € 200,- wordt in mindering gebracht op de uitkering. Daarnaast beoordeelt de gemeente of het bedrag klopt en komt tot de conclusie dat eigenlijk € 300,- te weinig wordt betaald. De gemeente kan vervolgens € 300,- per maand verhalen op de ex-partner. Indien de gemeente vermoedt dat opzettelijk te weinig alimentatie is afgesproken, loop je zelfs het risico dat de uitkering gekort wordt.
Verwacht je een bijstandssituatie, neem dan tijdig contact met ons op om te bespreken welke oplossingen mogelijk zijn.

Heb je vragen over partneralimentatie of over het opnemen van alimentatie in je convenant? Of wil je de alimentatie door ons laten berekenen? Neem dan contact met ons op. Bel of mail ons gerust. Of start een chat.