Scheiden van tafel en bed

scheiden van tafel en bed - scheiding van tafel en bed
Wat is het verschil tussen scheiden van tafel en bed en een echtscheiding? En wat zijn de mogelijkheden na een scheiding van tafel en bed?

Scheiden van tafel en bed lijkt erg op een echtscheiding, maar is niet hetzelfde.

Procedure

Het verzoekschrift wordt ingediend bij de Rechtbank. De Rechtbank spreekt vervolgens de scheiding van tafel en bed uit, en de Rechtbank kan het convenant en ouderschapsplan bekrachtigen waarin afspraken zijn vastgelegd ten aanzien van de boedelverdeling, de kinderen en alimentatie.

Hebben jullie minderjarige kinderen? Dan moet (net zoals bij een echtscheiding) verplicht een ouderschapsplan worden opgesteld en ingediend bij de Rechtbank.

Daarna wordt de scheiding ingeschreven het Huwelijksgoederenregister. Vanaf dat moment ben je gescheiden van tafel en bed.

Gevolgen

Scheiden van een tafel en bed heeft grotendeels dezelfde gevolgen als een echtscheiding, op een paar uitzonderingen na.

Wat zijn nu die belangrijkste verschillen met een echtscheiding?

  • Je blijft formeel gehuwd. Daardoor kun je in de toekomst ook niet hertrouwen (tenzij je het alsnog omzet in een echtscheiding).
  • De opbouw van partnerpensioen (nabestaandenpensioen) blijft ook na de scheiding van tafel en bed voor elkaar doorlopen.
Mogelijkheden na scheiding van tafel en bed

Ben je eenmaal gescheiden van tafel en bed? Dan zijn er in de praktijk 3 mogelijkheden:

Mogelijkheid 1: Je blijft gescheiden van tafel en bed. Daarvoor geldt geen maximumtermijn, dus je kunt de scheiding van tafel en bed levenslang in stand houden.

Mogelijkheid 2: Je laat de scheiding van tafel en bed omzetten in een echtscheiding. Formeel wordt dat een ontbinding genoemd. Die ontbinding wordt verzocht bij de rechtbank.

Mogelijkheid 3: Je maakt de scheiding ongedaan door een verzoening. Dat kan door het laten opstellen van een akte. Door de verzoening eindigt de scheiding van tafel en bed en ben je weer volledig gehuwd.

Ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed

De scheiding van tafel en bed kan worden omgezet in een echtscheiding. Dit kan op ieder moment als jullie het er samen over eens zijn. Daarvoor is wel een verzoekschrift bij de Rechtbank nodig.

Wil een van beide partijen niet meewerken aan de omzetting naar een echtscheiding? In dat geval geldt als uitgangspunt dat die omzetting in de eerste drie jaar niet mogelijk is.

Scheiden van tafel en bed tegen een vast tarief

Wij bieden de scheiding van tafel en bed aan tegen een vast en scherp tarief: € 450,- per persoon all-in met ons Pluspakket. Je kunt gebruik maken van het Basispakket, het Pluspakket of Mediationpakket. Klik hier om de pakketten te bekijken.

Een ontbinding van het huwelijk nadat je bent gescheiden van tafel en bed kan meestal worden afgewikkeld via een Basispakket.

Heb je vragen over scheiden van tafel en bed? Bel of mail ons dan vrijblijvend, of start een chat.