Boedelverdeling bij echtscheiding

boedelverdeling echtscheiding

Hoe wordt de boedel verdeeld bij echtscheiding en waarmee moet je rekening houden?

Gemeenschap van goederen
Bent u in algehele gemeenschap van goederen gehuwd, dan zijn alle bezittingen en schulden in beginsel gezamenlijk eigendom. Ook voorhuwelijkse eigendommen en schulden vallen door het huwelijk automatisch in de gemeenschap van goederen.

Belangrijkste uitzonderingen zijn:

  • hoogstpersoonlijke eigendommen zoals kleding en lijfsieraden
  • erfenissen die verkregen zijn onder uitsluiting (testament met een uitsluitingsclausule)
  • schenkingen die verkregen zijn onder uitsluiting

Bent u gehuwd onder Nederlands huwelijksvermogensrecht na 1 januari 2018? Dan bent u gehuwd in een beperkte gemeenschap van goederen. Kort gezegd, vallen in de meeste gevallen de bezittingen die u voor het huwelijk al had, niet in de gemeenschap. Erfenissen en schenkingen die gedurende het huwelijk plaatsvinden, vallen ook buiten de gemeenschap, zonder dat daarvoor een uitsluiting hoeft te worden vastgelegd.

Bij echtscheiding heeft u ieder recht op de helft van alle gezamenlijke bezittingen en dient u alle schulden te delen.
Mag je bij een echtscheiding de boedel scheef verdelen? Ja, op zich mag dit. Een scheve verdeling kan echter wel fiscale consequenties hebben. De fiscus beschouwt een scheve boedelverdeling als een schenking, zodat Schenkbelasting verschuldigd is indien u meer aan elkaar schenkt dan de vrijstelling (2021: € 3.244,-).

Het is dus van belang dat u beoordeelt of uw boedelverdeling in balans is.
Wees er daarbij op bedacht dat bijvoorbeeld het geheel voor eigen rekening nemen van de onderwaarde van een woning, of het afstand doen van het spaargeld dat de ander al had opgebouwd voor het huwelijk, ook gewoon een schenking oplevert in de ogen van de fiscus. Tenzij u dit compenseert met andere boedelbestanddelen (bv: u neemt de onderwaarde voor uw rekening, maar krijgt ter compensatie de auto).

Huwelijkse voorwaarden
Heeft u huwelijkse voorwaarden gesloten, dan dient u bij echtscheiding de huwelijkse voorwaarden af te wikkelen. Op basis van uw huwelijkse voorwaarden bepaalt u wie waar recht op heeft.
Daarnaast is het nog mogelijk dat een van beiden recht heeft op een vergoeding wegens bijvoorbeeld een verrekenbeding of gedane investeringen

Ook hier levert een afwijking van uw huwelijkse voorwaarden fiscaal gezien een schenking op en dient u daar rekening mee te houden bij de afwikkeling.

Bij een echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek kunt u samen afspraken maken over de verdeling van uw boedel en deze opnemen in het convenant.

Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op, telefonisch per mail of start een chat. Wij helpen u graag verder.