Boedelverdeling bij echtscheiding

boedelverdeling echtscheiding

Hoe verdeel je de boedel bij echtscheiding en waar moet je rekening mee houden bij een boedelverdeling? Valt alles in de gemeenschap of zijn er uitzonderingen?

Gemeenschap van goederen (huwelijken voor 01-01-2018)

Ben je in algehele gemeenschap van goederen gehuwd, dan zijn alle bezittingen en schulden in beginsel gezamenlijk eigendom. Ook voorhuwelijkse eigendommen en schulden vallen door het huwelijk automatisch in de gemeenschap van goederen. Een algehele gemeenschap van goederen is het standaardstelsel bij huwelijken die voor 1 januari 2018 zijn gesloten.

Belangrijkste uitzonderingen zijn:

  • hoogstpersoonlijke eigendommen zoals kleding en lijfsieraden
  • erfenissen die verkregen zijn onder uitsluiting (testament met een uitsluitingsclausule)
  • schenkingen die verkregen zijn onder uitsluiting
Beperkte gemeenschap van goederen (huwelijken vanaf 01-01-2018)

Ben je gehuwd onder Nederlands huwelijksvermogensrecht op of na 1 januari 2018? Dan ben je gehuwd in een beperkte gemeenschap van goederen. Kort gezegd vallen in de meeste gevallen de bezittingen die je voor het huwelijk al had, niet in de gemeenschap. Erfenissen en schenkingen die gedurende het huwelijk plaatsvinden vallen ook buiten de gemeenschap, zonder dat daarvoor een uitsluiting hoeft te worden vastgelegd.

Verdelen
Bij echtscheiding heb je ieder recht op de helft van alle gezamenlijke bezittingen en dien je alle gezamenlijke schulden te delen. Of iets een gezamenlijke bezitting of schuld is, hangt vooral af van de vraag of je voor of na 1 januari 2018 bent gehuwd en of je huwelijkse voorwaarden hebt gesloten.

Mag je bij een echtscheiding de boedel scheef verdelen? Ja, op zich mag dit. Een scheve verdeling kan echter wel fiscale consequenties hebben. De fiscus beschouwt een scheve boedelverdeling als een schenking, zodat Schenkbelasting verschuldigd is indien je meer aan elkaar schenkt dan de vrijstelling (2022: € 2.274,-).

Het is dus van belang dat je beoordeelt of de boedelverdeling in balans is.
Wees er daarbij op bedacht dat bijvoorbeeld het geheel voor eigen rekening nemen van de onderwaarde van een woning, of het afstand doen van het spaargeld dat de ander al had opgebouwd voor het huwelijk, ook gewoon een schenking oplevert in de ogen van de fiscus als het eigenlijk verdeeld had horen te worden. Wat wel mag, is dat je het compenseert met andere boedelbestanddelen (voorbeeld: de een krijgt al het spaargeld en de ander krijgt de inboedel met vergelijkbare waarde).

Huwelijkse voorwaarden

Heb je huwelijkse voorwaarden gesloten, dan dien je bij echtscheiding de huwelijkse voorwaarden af te wikkelen. Op basis van de huwelijkse voorwaarden bepaal je wie waar recht op heeft.
Daarnaast is het nog mogelijk dat een van beiden recht heeft op een vergoeding wegens bijvoorbeeld een verrekenbeding of gedane investeringen.

Ook hier levert een afwijking van de huwelijkse voorwaarden fiscaal gezien een schenking op en dien je daar rekening mee te houden bij de afwikkeling.

Bij een echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek kun je samen afspraken maken over de verdeling van je boedel en deze opnemen in het convenant.

Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op, telefonisch per mail of start een chat. Wij helpen je graag verder.