Nieuwe alimentatiewetgeving 2020

wijziging partneralimentatie

Op 1 januari 2020 is nieuwe wetgeving in werking getreden voor partneralimentatie. Wat is er veranderd en wat betekent dit voor jou?

Wat is partneralimentatie?

Partneralimentatie is een bijdrage in het levensnonderhoud van je ex-partner na de scheiding. Als één van de partners niet genoeg inkomsten heeft om van te leven, kan deze bij de ander aanspraak maken op alimentatie. Wil je meer weten over partneralimentatie in het algemeen? Lees dan het volgende artikel.

Voor wie geldt de nieuwe wetgeving?

De nieuwe partneralimentatiewetgeving geldt voor partneralimentatieafspraken waarvan het verzoekschrift na 1 januari 2020 is ingediend. De nieuwe wet heeft dus geen invloed op situaties waarbij het verzoek tot echtscheiding vóór 1 januari 2020 is ingediend. Alleen als je na 1 januari 2020 gaat scheiden en er partneralimentatieafspraken worden vastgesteld, zijn de nieuwe regels van toepassing.

Wat is er veranderd in de nieuwe wetgeving?

De belangrijkste verandering is de duur van de partneralimentatie. De termijn voor partneralimentatie is verlaagd van maximaal twaalf jaar naar een maximum van vijf jaar. Daardoor is de alimentatieduur in veel gevallen korter geworden.

Wat is het nieuwe uitgangspunt? De alimentatieplichtige betaalt aan de alimentatiegerechtigde de helft van het aantal huwelijksjaren partneralimentatie, met een maximum van vijf jaar. Ben je vier jaar getrouwd, dan is de maximumduur twee jaar.

Omdat de berekeningsmethodes zijn niet veranderd, heeft de nieuwe wetgeving geen invloed op de hoogte van je partneralimentatie.

Uitzonderingen op de nieuwe hoofdregel

Op de nieuwe hoofdregel voor de maximumduur van partneralimentatie zijn uitzonderingen. Die gelden voor mensen die minder kans hebben om eenvoudig in hun eigen onderhoud te kunnen voorzien, en daardoor langer alimentatie nodig hebben. De uitzonderingen zijn:

  • Als je langer dan vijftien jaar bent getrouwd en binnen tien jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt op het moment van scheiden. Je kan dan tot de AOW-leeftijd aanspraak maken op partneralimentatie;
  • Als je jonge kinderen hebt loopt de alimentatieverplichting door totdat je jongste kind twaalf jaar is geworden;
  • De derde uitzondering vervalt na zeven jaar na invoering van de wet:
    Alimentatiegerechtigden boven de vijftig die langer van vijftien jaar zijn getrouwd, hebben nog 10 jaar recht op partneralimentatie.

Wil je de nieuwe regels overzichtelijk in beeld? Bekijk dan het schema.

Heb je vragen over de gewijzigde alimentatiewetgeving? Neem dan gerust contact met ons op. Dat kan telefonisch, per mail of via de chat op deze website.