Pensioenverevening bij echtscheiding

Wat zijn de regels voor pensioenverevening bij echtscheiding? Mag je ook afwijkende afspraken maken?

Ouderdomspensioen

Bij echtscheiding heb je wettelijk recht op ouderdomspensioen van je ex-partner. En je ex-partner heeft recht op ouderdomspensioen van jou. De helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen komt aan de ander toe. Voorhuwelijks pensioen wordt niet verdeeld. Pensioen dat je na de echtscheiding opbouwt (uiteraard) ook niet. Dit recht op verevening vloeit voort uit de Wet Verevening Pensioenrechten bij scheiding.

Je dient binnen twee jaar na de echtscheiding je pensioenfondsen in te lichten over de echtscheiding en over de verevening (of het uitsluiten van de verevening) van je pensioen. Wacht je langer dan twee jaar, dan vervalt de verplichting van het pensioenfonds om de verevening uit te voeren, en dien je de verdeling zelf uit te voeren. Dit is om meerdere redenen niet aan te bevelen.

Indien je gehuwd bent op huwelijkse voorwaarden, dien je de huwelijkse voorwaarden te raadplegen om te beoordelen of daarin verdeling van het ouderdomspensioen wellicht is uitgesloten.

Je mag samen afwijkende afspraken maken. Zo kun je verevening van de pensioenen uitsluiten, of een afwijkende verdeling overeenkomen.

Heb je pensioenrechten opgebouwd buiten Nederland? Buitenlands pensioen valt niet onder de werking van de Wet verevening pensioenrechten. je hebt wel recht op verdeling, maar het buitenlandse pensioenfonds heeft geen verplichting om mee te werken aan die verdeling. Sommige buitenlandse pensioenfondsen zijn vrijwillig bereid het pensioen te splitsen. Doen ze dit niet, dan dien je de verdeling zelf uit te voeren.

Partnerpensioen (nabestaandenpensioen)

Na echtscheiding behoudt je ook recht op elkaars partnerpensioen (na de echtscheiding wordt dit bijzonder partnerpensioen genoemd). De opbouw van het partnerpensioen stopt op het moment van de echtscheiding. De tot de echtscheiding opgebouwde waarde wordt premievrij bewaard voor de ex-partner. Heb je voor het huwelijk samengewoond, dan is het mogelijk dat je ook partnerpensioen voor elkaar hebt opgebouwd tijdens de voorhuwelijkse periode. Kom je te overlijden, dan ontvangt je ex-partner een levenslange nabestaandenuitkering in de vorm van bijzonder partnerpensioen.

De opbouw van partnerpensioen is niet verplicht. Het is dus mogelijk dat je geen partnerpensioen hebt, of dat het op risicobasis is opgebouwd. In dat laatste geval is de premie lager, maar is er geen opgebouwde waarde.

Je mag samen het recht op partnerpensioen uitsluiten. Je moet dit dan na de echtscheiding kenbaar te maken aan je pensioenfondsen.  Omdat je pensioenfonds wettelijk niet verplicht is mee te werken aan het uitsluiten van partnerpensioen, is het verstandig vooraf bij je pensioenfonds informatie in te winnen.

Weet je niet meer precies waar je pensioen hebt opgebouwd? Op mijnpensioenoverzicht.nl kun je met DigiD inloggen en krijg je een overzicht van je pensioenopbouw.

Bij een gemeenschappelijke echtscheiding neem je de afspraken over je pensioen op in het echtscheidingsconvenant. De meeste pensioenfondsen verlangen dat de afspraken vastgelegd zijn in een convenant.

Nieuw stelsel

De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding gaat veranderen. Naar verwachting gaat de nieuwe regeling in werking treden op 1 juli 2022.

Het nieuwe stelsel komt er kort gezegd op neer dat je niet alleen recht krijgt op een deel van het pensioen van de ander, maar dat dat recht ook wordt afgesplitst bij je ex-partner en vervolgens op jouw naam wordt geregistreerd. Het wordt dus een eigen pensioen (en niet meer een recht op een deel van het pensioen van de ander).

Een van de belangrijkste gevolgen van de nieuwe regeling is dat het pensioen van je ex-partner niet meer aan jou uitkeert zodra je ex-partner de pensioenleeftijd bereikt, maar zodra je zelf de pensioenleeftijd bereikt. Hiermee worden onder meer problemen bij leeftijdsverschillen tussen de ex-partners ondervangen.

Heb je vragen over de verdeling van het pensioen? Bel of mail ons, of start een chat.


Handige documenten:

Brochure pensioenverevening

Brochure pensioenverevening

Formulier pensioenverevening

Formulier pensioenverevening