Pensioenverevening bij echtscheiding

pensioenverevening echtscheiding

Wat zijn de regels voor het verdelen van pensioen bij echtscheiding?

Ouderdomspensioen
Bij echtscheiding heeft u wettelijk recht op ouderdomspensioen van uw ex-partner. En uw ex-partner heeft recht op ouderdomspensioen van u. De helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen komt aan de ander toe. Voorhuwelijks pensioen wordt niet verdeeld. Pensioen dat u na de echtscheiding opbouwt (uiteraard) ook niet. Dit recht op verevening vloeit voort uit de Wet Verevening Pensioenrechten bij scheiding.

U dient binnen twee jaar na de echtscheiding uw pensioenfondsen in te lichten over uw echtscheiding en over de verevening (of het uitsluiten van de verevening) van uw pensioen. Wacht u langer dan twee jaar, dan vervalt de verplichting van uw pensioenfonds om de verevening uit te voeren, en dient u de verdeling zelf uit te voeren. Dit is om diverse redenen niet aan te bevelen.

Indien u huwelijkse voorwaarden heeft opgesteld, dient u de huwelijkse voorwaarden te raadplegen om te beoordelen of daarin verdeling van het ouderdomspensioen eventueel is uitgesloten.

U mag samen afwijkende afspraken maken. Zo kunt u verevening van de pensioenen uitsluiten, of een afwijkende verdeling overeen komen.

Heeft u pensioenrechten opgebouwd buiten Nederland? Buitenlands pensioen valt niet onder de werking van de Wet verevening pensioenrechten. U heeft wel recht op verdeling, maar het buitenlandse pensioenfonds heeft geen verplichting om mee te werken aan verdeling. Sommige buitenlandse pensioenfondsen zijn vrijwillig bereid het pensioen te splitsen. Doen ze dit niet, dan dient u de verdeling zelf uit te voeren.

Nabestaandenpensioen / partnerpensioen
Na echtscheiding behoudt u ook recht op elkaars nabestaandenpensioen / partnerpensioen (na de echtscheiding wordt dit bijzonder partnerpensioen genoemd). De opbouw van het partnerpensioen stopt op het moment van de echtscheiding. De reeds opgebouwde waarde wordt premievrij bewaard voor de ex-partner. Heeft u voor het huwelijk samengewoond, dan is het mogelijk dat u ook partnerpensioen voor elkaar heeft opgebouwd tijdens de voorhuwelijkse periode. Komt u te overlijden, dan ontvangt uw ex-partner een nabestaandenuitkering.

U mag samen het recht op nabestaandenpensioen uitsluiten. U dient dit dan na de echtscheiding kenbaar te maken aan uw pensioenfondsen.  Omdat uw pensioen wettelijk niet verplicht is mee te werken aan het uitsluiten van nabestaandenpensioen, is het verstandig vooraf bij uw pensioenfonds informatie in te winnen.

Weet u niet meer precies waar u pensioen heeft opgebouwd? Op mijnpensioenoverzicht.nl kunt u met DigiD inloggen en krijgt u een overzicht van uw pensioenopbouw.

Bij een gemeenschappelijke echtscheiding neemt u de afspraken over uw pensioen op in uw echtscheidingsconvenant. De meeste pensioenfondsen verlangen dat de afspraken vastgelegd zijn in een convenant.

Heeft u vragen over de verdeling van uw pensioen? Bel of mail ons, of start een chat.


Handige documenten:

 

Brochure pensioenverevening

Brochure pensioenverevening

Formulier pensioenverevening echtscheiding

Formulier pensioenverevening