Echtscheiding en de eigen onderneming

onderneming echtscheiding

Hoe ga je om met een eigen bedrijf in geval van een echtscheiding?

Als bij een echtscheiding sprake is van een onderneming, dan dient eerst bekeken te worden of en hoe de onderneming deel uitmaakt van de boedelverdeling.

BV
Bij een BV vallen de aandelen van de BV in de gemeenschap van goederen, niet de BV zelf. Partijen verdelen dan de aandelen. De feitelijke ondernemer zal de aandelen dan meestal toebedeeld krijgen, waarbij de waarde van de aandelen in de boedel wordt betrokken. De ander heeft recht op de helft van de waarde (als sprake is van een gemeenschap van goederen).

Eenmanszaak
Bij een eenmanszaak valt formeel niet de onderneming (of aandelen van de onderneming) in de boedel, maar alle activa en passiva. In feite zijn alle bezittingen, vorderingen en schulden van het bedrijf boedelbestanddelen van beide echtgenoten. Uit praktisch oogpunt kan het handig zijn om het bedrijf wel als een geheel te beschouwen. Je bepaalt dan de waarde van het bedrijf als geheel, en niet de waarde van ieder onderdeel afzonderlijk.

Huwelijkse voorwaarden
Hebben partijen huwelijkse voorwaarden gesloten, dan dient te worden bepaald of de onderneming deel uitmaakt van het te verdelen of te verrekenen vermogen. De inhoud van de huwelijkse voorwaarden is daarbij bepalend.

Waarde onderneming
Bij een echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek dienen beide partijen het eens te zijn over de waarde van de eventuele onderneming. Bij het bepalen van die waarde dien je rekening te houden met de fiscus. Als de onderneming verdeeld moet worden, gaat de fiscus er van uit dat de verdeling klopt en dat de door partijen gehanteerde waarde van de onderneming reëel is. Meestal kan de accountant van de onderneming een rol spelen bij het bepalen van de waarde. U kunt de waarde van het bedrijf vervolgens in uw boedelverdeling betrekken.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Bel of mail ons, of start een chat met een van onze medewerkers.