Echtscheiding en de eigen onderneming

onderneming echtscheiding

Hoe ga je om met een onderneming in geval van een echtscheiding? Wat valt in de boedel en hoe bepaal je als ZZP-er of aandeelhouder de waarde van je bedrijf?

Als bij een echtscheiding sprake is van een onderneming, dan beoordeel je eerst of en hoe de onderneming deel uitmaakt van de boedelverdeling.

In ons artikel over boedelverdeling kun je meer informatie lezen over de vraag of iets in de boedel valt of niet.

Huwelijkse voorwaarden of een (beperkte) gemeenschap van goederen

Hebben jullie huwelijkse voorwaarden gesloten, dan bepalen de huwelijkse voorwaarden of de onderneming onder het te vedelen of te verrekenen vermogen valt. De inhoud van de huwelijkse voorwaarden is daarbij bepalend.

Bij een beperkte gemeenschap van goederen (standaardstelsel voor huwelijken aangegaan vanaf 1 januari 2018) kan de onderneming buiten de gemeenschap van goederen vallen als deze al bestond voor het huwelijk.

Bij een volledige gemeenschap van goederen (standaardstelsel voor huwelijken gesloten voor 1 januari 2018) valt een onderneming in principe in de gemeenschap.

In dit artikel  gaan we er van uit dat sprake is van een situatie waarbij de onderneming in de gemeenschap valt.

Besloten Vennootschap (BV)

Bij een BV vallen de aandelen van de BV in de gemeenschap van goederen, niet de BV zelf. Je verdeelt dan de aandelen. De feitelijke ondernemer zal de aandelen dan meestal toebedeeld krijgen, waarbij de waarde van de aandelen in de boedel wordt betrokken. De ander heeft recht op de helft van de waarde (als sprake is van een gemeenschap van goederen).

De aandelen dienen formeel te worden overgedragen via de notaris. Zelfs al staan de aandelen al op naam van de partij die ze toebedeeld krijgt. Zonder notariële overdracht blijven de aandelen formeel eigendom van de beide ex-partners gezamenlijk.

Eenmanszaak

Bij een eenmanszaak valt formeel niet de onderneming (of aandelen van de onderneming) in de boedel, maar alle activa en passiva. In feite zijn alle bezittingen, vorderingen en schulden van het bedrijf boedelbestanddelen van beide echtgenoten. Uit praktisch oogpunt kan het handig zijn om het bedrijf wel als een geheel te beschouwen. Je bepaalt dan de waarde van het bedrijf als geheel, en niet de waarde van ieder onderdeel afzonderlijk.

Waarde onderneming

Bij een echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek dien je het samen eens te zijn over de waarde van de onderneming. Bij het bepalen van die waarde dien je rekening te houden met de fiscus. Als de onderneming verdeeld moet worden, gaat de fiscus er van uit dat de verdeling klopt en dat de door jullie gehanteerde waarde van de onderneming ook reëel (verdedigbaar) is. Meestal kan de accountant van de onderneming een rol spelen bij het bepalen van de waarde. Je kunt de waarde van het bedrijf vervolgens in je boedelverdeling betrekken.

Heb je vragen over een onderneming bij echtscheiding? Bel of mail ons, of start een chat met een van onze medewerkers.